LyX

De Proxecto trasno

 • Descrición: LyX é unha interface cuase-WYSIWYG para o LaTeX, ou mais xeralmente: un sistema de preparación de documentos, especialmente recomendábel para elaborar textos técnicos e científicos complexos, con fórmulas, referéncias cruzadas, bibliografias, índices, ... En xeral é moi bon para documentos, de calquer longura, nos que se requeiran as habilidades de procesado usuais: seccionado e paxinación automáticos, corrección ortográfica, etc.
 • Páxina web: LyX
 • Traducido por: Ramon Flores
 • Última versión traducida: 1.5.5svn 07-05-2008

Instruccións de tradución de LyX

Estado da tradución

Captura(s) de pantalla

Vistas
 • Artigo
 • Conversa
 • Ver o código fonte
 • Historial
Ferramentas persoais
 • Rexistro
Caixa de ferramentas
 • Páxinas que ligan con esta
 • Cambios relacionados
 • Páxinas especiais
 • Versión para imprimir