0 A.D.

0 A.D. (inglés para «0 d.C.») é un xogo de estratexia bélica e económica en tempo real e en tres dimensións ambientado no mundo occidental no período que vai do 500 a.C. ao 500 d.C.

Tradución

De momento, a 11 de xaneiro do 2011, o xogo non está preparado para a súa tradución1, e non hai intencións a curto prazo de preparalo, dado que nestes momentos está sufrindo constantes cambios no que respecta ás súas cadeas te texto.

O que si hai internacionalizado é o anuncio da liberación do xogo, que xa está traducido.

Os anuncios relacinados coa localización deberían publicarse na correspondente sección do foro cando os haxa.