Esta páxina conterá as ideas e propostas para o logotipo de Trasno