Apache OpenOffice

Apache OpenOffice

Apache OpenOffice

Apache OpenOffice en galego

https://translate.apache.org/gl/

Blog e coordinación

http://blog.openoffice.gl

O grupo non ten lista de correo específica, xa que se utiliza a lista xeral  dev@openoffice.apache.org