Contacto

Este aplicativo está nunha versión moi inicial polo que o desenvolvedor non atenderá a recomendacións até rematar os primeiros estadios