Créditos

Para ser xustos ademais de ao desenvolvedor da ferramenta, Fran Diéguez, un tío sen igual, tamén debemos mencionar a toda aquela xente que contribuíu máis ou menos á consecución desta magnífica ferramenta. Entre estoutras persoas podemos mencionar a Leandro Regueiro que programou un sistema semellante para consulta en local a cal lle deu a outra xente que pensar sobre se tiveramos unha interface de consulta en Internet, e aos creadores dos diferentes glosarios e vocabularios que nutren a base de datos desta cuasi perfecta ferramenta: