Segundo a distribución que utilices, pode que estés a usar kbd ou console-tools. Este último é un conxunto de melloras sobre o kbd orixinal, e estase a desenrolar máis activamente que o kbd. Entre outros, recibe o soporte de Debian. Así que, se queres traducir algún, recoméndoche que traduzas o console-tools. De calquera xeito, ó estar baseado no kbd, é máis sinxelo adaptar a traducción dun deles ó outro: Mensaxes do kbd: 207 Mensaxes do console-utils: 341 Mensaxes comúns: 98