# Galician translation of RedHat's kbdconfig. # Copyright (C) 2000 Red Hat, Inc. # Copyright (C) 2000 Jesús Bravo Álvarez. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Se desexas colaborar connosco na traducción de programas libres ó galego, # vai mira-la páxina do noso grupo: http://www.ctv.es/USERS/jtarrio/trans # # First Version: 2000-06-09 20:05+0200 # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: kbdconfig\n" "POT-Creation-Date: 2001-02-14 13:56-0500\n" "PO-Revision-Date: 2001-02-19 22:47+0100\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: ../kbdconfig.c:61 msgid "cannot scan /lib/kbd/keymaps for keyboard maps" msgstr "non é posible examinar os mapas de teclado de /lib/kbd/keymaps" #: ../kbdconfig.c:68 msgid "cannot read first /lib/kbd/keymaps keyboard map" msgstr "non é posible ler o primeiro mapa de teclado de /lib/kbd/keymaps" #: ../kbdconfig.c:95 msgid "cannot read next /lib/kbd/keymaps keyboard map" msgstr "non é posible ler o seguinte mapa de teclado de /lib/kbd/keymaps" #: ../kbdconfig.c:130 msgid "Configure Keyboard" msgstr "Configurar Teclado" #: ../kbdconfig.c:131 msgid "What type of keyboard do you have?" msgstr "¿Que tipo de teclado ten?" #: ../kbdconfig.c:132 ../kbdconfig.c:360 ../kbdconfig.c:427 msgid "Ok" msgstr "Aceptar" #: ../kbdconfig.c:133 msgid "Back" msgstr "Anterior" #: ../kbdconfig.c:133 msgid "Cancel" msgstr "Cancelar" #: ../kbdconfig.c:163 #, c-format msgid "%s: cannot open /etc/sysconfig/keyboard: %s\n" msgstr "%s: non se pode abrir /etc/sysconfig/keyboard: %s\n" #: ../kbdconfig.c:188 ../kbdconfig.c:208 #, c-format msgid "%s: mismatched quotes on line %d in /etc/sysconfig/keyboard\n" msgstr "%s: comiñas desemparelladas na liña %d en /etc/sysconfig/keyboard\n" #: ../kbdconfig.c:226 #, c-format msgid "" "%s: KEYBOARDTYPE has to be either \"sun\" or \"pc\" on line %d in " "/etc/sysconfig/keyboard\n" msgstr "" "%s: KEYBOARDTYPE ten que ser \"sun\" ou \"pc\" na liña %d en " "/etc/sysconfig/keyboard\n" #: ../kbdconfig.c:228 #, c-format msgid "" "%s: KEYBOARDTYPE has to be \"pc\" on line %d in /etc/sysconfig/keyboard\n" msgstr "" "%s: KEYBOARDTYPE ten que ser \"pc\" na liña %d en /etc/sysconfig/keyboard\n" #: ../kbdconfig.c:234 #, c-format msgid "%s: line %d unexpected in /etc/sysconfig/keyboard\n" msgstr "%s: liña %d non agardada en /etc/sysconfig/keyboard\n" #: ../kbdconfig.c:304 #, c-format msgid "%s: bad argument %s: %s\n" msgstr "%s: argumento %s erróneo: %s\n" #: ../kbdconfig.c:311 #, c-format msgid "%s: unexpected argument" msgstr "%s: argumento non agardado" #: ../kbdconfig.c:318 #, c-format msgid "%s: can only be run as root\n" msgstr "%s: só se pode executar como root\n" #: ../kbdconfig.c:329 #, c-format msgid "%s: critical error reading /etc/sysconfig/keyboard" msgstr "%s: erro crítico lendo /etc/sysconfig/keyboard" #: ../kbdconfig.c:354 msgid "" " / between elements | selects | next screen" msgstr "" " / entre elementos | escoller | seg. pantalla" #: ../kbdconfig.c:355 #, c-format msgid "kbdconfig %s - (C) 1999-2001 Red Hat, Inc." msgstr "kbdconfig %s - (C) 1999-2001 Red Hat, Inc." #: ../kbdconfig.c:360 msgid "Serial console" msgstr "Consola serie" #: ../kbdconfig.c:360 msgid "No keymap will be loaded on serial console" msgstr "Non se cargará ningún mapa de teclado na consola serie" #: ../kbdconfig.c:365 #, c-format msgid "%s: could not remove /etc/sysconfig/keyboard: %s" msgstr "%s: non se puido borrar /etc/sysconfig/keyboard: %s" #: ../kbdconfig.c:371 #, c-format msgid "%s: could not remove /etc/sysconfig/console/default.kmap: %s" msgstr "%s: non se puido borrar /etc/sysconfig/console/default.kmap: %s" #: ../kbdconfig.c:399 #, c-format msgid "%s: failed to make /etc/sysconfig/keyboard: %s" msgstr "%s: fallo ó crear /etc/sysconfig/keyboard: %s" #: ../kbdconfig.c:407 ../kbdconfig.c:417 #, c-format msgid "%s: failed to write to /etc/sysconfig/keyboard: %s" msgstr "%s: fallo ó escribir a /etc/sysconfig/keyboard: %s" #: ../kbdconfig.c:427 msgid "Keymap Loaded" msgstr "Mapa de Teclado Cargado" #: ../kbdconfig.c:428 msgid "The new keymap has been loaded." msgstr "O novo mapa de teclado foi cargado."