# Galician message file for YaST2 (menu). # Copyright (C) SuSE GmbH, 2000. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org # # First Version: 2000-06-20 12:03+0200 # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: YaST2 (menu)\n" "POT-Creation-Date: 2000-10-19 19:58+0200\n" "PO-Revision-Date: 2000-12-23 19:43+0100\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: clients/menu.ycp:40 msgid "YaST2 System Configuration and Administration" msgstr "YaST2 - Configuración e Administración do Sistema" #: clients/menu.ycp:44 msgid "Available modules" msgstr "Módulos dispoñibles" #: clients/menu.ycp:55 msgid "&Launch module" msgstr "&Lanzar módulo" #: clients/menu.ycp:57 msgid "&Quit" msgstr "&Saír" #: clients/menu.ycp:147 msgid " WELCOME " msgstr " BENVIDO/A " #: clients/menu.ycp:149 msgid "Welcome to YaST2!" msgstr "¡Benvido/a ó YaST2!" #: clients/remotechooser.ycp:9 msgid "YaST2/Remote Administration" msgstr "YaST2/Administración Remota" #: clients/remotechooser.ycp:11 msgid "" "This module lets you start YaST2 components on a remote machine \n" "via a network connection or on the local machine as a different\n" "user. Several protocols are supported." msgstr "" "Este módulo permítelle executar compoñentes do YaST2 nunha máquina\n" "remota a través dunha conexión de rede, ou na mesma máquina como un\n" "usuario distinto. Sopórtanse diversos protocolos." #: clients/remotechooser.ycp:32 msgid "remote host" msgstr "máquina remota" #: clients/remotechooser.ycp:36 msgid "Host" msgstr "Máquina" #: clients/remotechooser.ycp:37 msgid "Login name" msgstr "Nome de usuario" #: clients/remotechooser.ycp:38 msgid "Module to start" msgstr "Módulo a executar" #: clients/remotechooser.ycp:41 msgid "&Do it now" msgstr "&Executar agora" #: clients/remotechooser.ycp:43 etc/translate.conf:4 msgid "&Cancel" msgstr "&Cancelar" #: clients/remotechooser.ycp:67 msgid "Scanning for hosts on this LAN..." msgstr "Buscando as máquinas da rede local..." #: clients/remoteinstall.ycp:6 msgid "YaST2/Remote Install" msgstr "YaST2/Instalación Remota" #: clients/remoteinstall.ycp:9 msgid "" "Launch this module, if you want to install a\n" "computer with YaST2 that is connected to this computer\n" "via serial null modem cable." msgstr "" "Lance este módulo se quere instalar co YaST2\n" "un sistema que está conectado a este a través\n" "dun cable serie null módem." #: clients/remoteinstall.ycp:12 msgid "Choose the serial interface to use" msgstr "Escolla a interface serie a usar" #: clients/remoteinstall.ycp:16 msgid "&Other:" msgstr "&Outro:" #: clients/remoteinstall.ycp:19 msgid "Device" msgstr "Dispositivo" #: etc/y2controlcentericons.conf:2 msgid "Hardware" msgstr "Hardware" #: etc/y2controlcentericons.conf:3 msgid "Software" msgstr "Software" #: etc/y2controlcentericons.conf:4 msgid "Misc" msgstr "Varios" #: etc/y2controlcentericons.conf:5 msgid "Network" msgstr "Rede" #: etc/y2controlcentericons.conf:6 msgid "Security" msgstr "Seguridade" #: etc/translate.conf:1 etc/translate.conf:7 etc/translate.conf:12 msgid "YaST2 Control Center" msgstr "Centro de Control do YaST2" #: etc/translate.conf:2 msgid "Please enter keywords:" msgstr "Indique as palabras clave:" #: etc/translate.conf:3 etc/translate.conf:9 msgid "&Search" msgstr "&Buscar" #: etc/translate.conf:5 msgid "Reading module list..." msgstr "Lendo a lista de módulos..." #: etc/translate.conf:6 msgid "*** Reading module list failed ***" msgstr "*** Fallou a lectura da lista de módulos ***" #: etc/translate.conf:7 msgid "Quit" msgstr "Saír" #: etc/translate.conf:8 msgid "&Help" msgstr "A&xuda" #: etc/translate.conf:10 msgid "&Close" msgstr "&Pechar" #: etc/translate.conf:11 #, ycp-format msgid "calling module %1 ..." msgstr "chamando ó módulo %1 ..." #: etc/translate.conf:13 msgid "Ok" msgstr "Aceptar" #: etc/translate.conf:14 msgid "" "By clicking on icons on the left side, you can choose the type\n" "of the displayed configuration modules (e.g. Hardware or Software).\n" "\n" msgstr "" "Premendo nas iconas do lado esquerdo, pode escoller o tipo dos módulos\n" "de configuración mostrados (p.ex. Hardware ou Software).\n" "\n" #: etc/translate.conf:16 msgid "" "To run one of the modules on the right side, simply click once on it's icon.\n" "Be patient, starting of modules can take some seconds.\n" "\n" msgstr "" "Para lanzar un dos módulos do lado dereito, simplemente faga un clic na icona correspondente.\n" "Sexa paciente, a execución dos módulos pode levar algúns segundos.\n" "\n" #: etc/translate.conf:18 msgid "You can also search for keywords (e.g. internet) by clicking on the \"Search\" button" msgstr "Tamén pode buscar palabras clave (p.ex. internet) premendo no botón \"Buscar\"" #: etc/translate.conf:19 msgid "" "YaST2 was unable to create the list of available sections.\n" "\n" "This means that either YaST2 or this Control Center are\n" "not correctly installed, or that you don't have sufficient\n" "permissions.\n" "\n" msgstr "" "O YaST2 non puido crear a lista de seccións dispoñibles.\n" "\n" "Isto significa que o YaST2 ou este Centro de Control non están\n" "correctamente instalados, ou que non ten permisos dabondo.\n" "\n" #: etc/translate.conf:23 msgid "" "For the first case reinstall all YaST2 components,\n" "for the latter try to run the Control Center as root.\n" "Also make sure that you did not run out of disk space.\n" "\n" msgstr "" "No primeiro caso, reinstale tódolos compoñentes do YaST2,\n" "e para o segundo, probe executando o Centro de Control como\n" "root. Asegúrese tamén de que non quedou sen espacio no disco.\n" "\n" #: etc/translate.conf:26 #, ycp-format msgid "" "It was not possible to open the file %1\n" "\n" "Please make sure that you have read and write permissions for this file" msgstr "" "Non foi posible abrir o ficheiro %1\n" "\n" "Asegúrese de que ten permisos de lectura e escritura para este ficheiro"