# Galician translation of kcmtaskbar. # Copyright (C) 2000 Jesús Bravo Álvarez. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org # # First Version: 2000-09-26 19:46+0200 # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: kcmtaskbar\n" "POT-Creation-Date: 2002-04-10 02:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2000-09-26 19:46+0200\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: _translatorinfo.cpp:1 msgid "" "_: NAME OF TRANSLATORS\n" "Your names" msgstr "" #: _translatorinfo.cpp:3 msgid "" "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n" "Your emails" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:45 msgid "Show Task List" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:45 msgid "Show Operations Menu" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:46 msgid "Activate, Raise or Minimize Task" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:47 msgid "Activate Task" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:47 msgid "Raise Task" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:48 msgid "Lower Task" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:48 msgid "Minimize Task" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:87 msgid "Never" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:87 msgid "When Taskbar Full" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:88 msgid "Always" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:164 kcmtaskbar.cpp:165 kcmtaskbar.cpp:166 msgid "Cycle Through Windows" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:240 #, fuzzy msgid "" "

Taskbar

You can configure the taskbar here. This includes options " "such as whether or not the taskbar should show all windows at once or only " "those on the current desktop. You can also configure whether or not the " "Window List button will be displayed." msgstr "" "

Barra de tarefas

Aquí pode configura-la barra de tarefas. Isto " "inclúe opcións para decidir por exemplo se a barra ten que estar engulida no " "panel ou fóra del (por defecto: engulida). Tamén pode configurar se a barra " "ten que amosar ó mesmo tempo tódalas fiestras ou soamente as do escritorio " "actual" #: kcmtaskbar.cpp:250 msgid "kcmtaskbar" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:250 msgid "KDE Taskbar Control Module" msgstr "" #: kcmtaskbar.cpp:252 msgid "(c) 2000 - 2001 Matthias Elter" msgstr "" #: rc.cpp:1 rc.cpp:2 msgid "Taskbar" msgstr "" #: rc.cpp:3 msgid "&Show windows from all desktops" msgstr "" #: rc.cpp:4 #, fuzzy msgid "" "Check this option if you want the taskbar to display all of the existing " "windows at once. By default, the taskbar will only show those windows that " "are on the current desktop." msgstr "" "Active esta opción se quere que a barra de tarefas mostre tódalas fiestras " "existentes ó mesmo tempo. Por defecto, a barra de tarefas só amosará " "aquelas que estean no escritorio actual." #: rc.cpp:5 msgid "Show window list &button" msgstr "" #: rc.cpp:6 #, fuzzy msgid "" "Check this option if you want the taskbar to display a small popup which " "gives you easy access to all applications on other desktops and some further " "options." msgstr "" "Active esta opción se quere que a barra de tarefas mostre tódalas fiestras " "existentes ó mesmo tempo. Por defecto, a barra de tarefas só amosará " "aquelas que estean no escritorio actual." #: rc.cpp:7 msgid "Sort tasks by virtual &desktop" msgstr "" #: rc.cpp:8 #, fuzzy msgid "" "Check this option if you want the taskbar to sort task buttons by deskop." msgstr "" "Active esta opción se quere que a barra de tarefas estea fóra do panel. Por " "defecto, a barra estará engulida no panel." #: rc.cpp:9 msgid "Show application &icons" msgstr "" #: rc.cpp:10 msgid "" "Check this option if you want to display the applications icon in the taskbar" msgstr "" #: rc.cpp:11 msgid "Group similar tasks:" msgstr "" #: rc.cpp:12 msgid "" "Check this option if you want the taskbar to hold all running instances of " "one application in one taskbutton. Clicking on the button for some seconds " "will unfold a menu which shows all instances of the application. This is " "especially useful with the \"Show all windows\" option." msgstr "" #: rc.cpp:13 msgid "Actions" msgstr "" #: rc.cpp:14 msgid "Middle button:" msgstr "" #: rc.cpp:15 msgid "Right button:" msgstr "" #: rc.cpp:16 msgid "Left button:" msgstr "" #, fuzzy #~ msgid "&Show all windows" #~ msgstr "Amosar &tódalas fiestras" #~ msgid "Run &outside of panel" #~ msgstr "&Fóra do panel" #~ msgid "Position" #~ msgstr "Posición" #~ msgid "&Left" #~ msgstr "&Esquerda" #~ msgid "Dock the taskbar on the left side of the screen" #~ msgstr "Coloca-la barra de tarefas na beira esquerda da pantalla" #~ msgid "&Right" #~ msgstr "&Dereita" #~ msgid "Dock the taskbar on the right side of the screen" #~ msgstr "Coloca-la barra de tarefas na beira dereita da pantalla" #~ msgid "&Top" #~ msgstr "En&riba" #~ msgid "Dock the taskbar on the top of the screen" #~ msgstr "Coloca-la barra de tarefas na beira superior da pantalla" #~ msgid "&Bottom" #~ msgstr "Em&baixo" #~ msgid "Dock the taskbar on the bottom of the screen" #~ msgstr "Coloca-la barra de tarefas na beira inferior da pantalla"