# Galician translation of krunapplet. # Copyright (C) 2000 Jesús Bravo Álvarez. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org # # First Version: 2000-09-26 20:05+0200 # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: krunapplet\n" "POT-Creation-Date: 2002-01-24 02:53+0100\n" "PO-Revision-Date: 2000-09-26 20:05+0200\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: runapplet.cpp:58 msgid "Run Command:" msgstr "Executar Comando:" #: runapplet.cpp:165 msgid "< Run" msgstr "< Executar" #: runapplet.cpp:172 msgid "Run >" msgstr "Executar >" #: runapplet.cpp:227 msgid "You have to enter a command to execute or a URL to be opened first." msgstr "" "Ten que introducir primeiro un comando para executar ou un URL para abrir." #: runapplet.cpp:236 #, fuzzy msgid "" "Could not logout properly.\n" "The session manager cannot be contacted. You can try to force a shutdown by " "pressing the CTRL, ALT and BACKSPACE keys at the same time. Note however " "that your current session will not be saved with a forced shutdown." msgstr "" "Non foi posible saír correctamente. Non se pode contactar co\n" "xestor de sesións. Pode forzar unha terminación premendo as\n" "teclas CTRL, SHIFT e BORRAR ó mesmo tempo. Advirta sen\n" "embargo que a sesión actual non será almacenada cunha\n" "terminación forzada." #: runapplet.cpp:275 #, fuzzy msgid "" "The program name or command %1\n" "cannot be found. Please correct the command\n" "or URL and try again" msgstr "" "Non se atopa o programa ou comando %1.\n" "Corrixa o comando ou o URL e tente de novo" #: runapplet.cpp:286 msgid "" "Could not run %1.\n" "Please correct the command or URL and try again." msgstr "" "Non foi posible executar %1.\n" "Corrixa o comando ou o URL e tente de novo."