# Galician translation of kstart. # Copyright (C) 2000 Jesús Bravo Álvarez. # Jesús Bravo Álvarez , 2000. # # Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas # colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org # # First Version: 2000-10-12 16:42+0200 # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: kstart\n" "POT-Creation-Date: 2001-12-24 02:38+0100\n" "PO-Revision-Date: 2000-10-12 16:47+0200\n" "Last-Translator: Jesús Bravo Álvarez \n" "Language-Team: Galician \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: kstart.cpp:172 msgid "Command to execute." msgstr "Comando para executar." #: kstart.cpp:174 msgid "" "A regular expression matching the window title.\n" "If you do not specify one, then the very first window\n" "to appear will be taken. Not recommended!" msgstr "" "Unha expresión regular que encaixe co título da fiestra.\n" "Se non se indica ningunha, tomarase a primeira fiestra que\n" "apareza. ¡Non recomendado!" #: kstart.cpp:177 msgid "Desktop where to make the window appear. " msgstr "Escritorio onde debe aparece-la fiestra. " #: kstart.cpp:178 msgid "" "Make the window appear on the desktop that was active\n" "when starting the application. " msgstr "" #: kstart.cpp:179 msgid "Make the window appear on all desktops" msgstr "Facer que a fiestra apareza en tódolos escritorios" #: kstart.cpp:180 msgid "Iconify the window" msgstr "Iconifica-la fiestra" #: kstart.cpp:181 msgid "Maximize the window" msgstr "Maximiza-la fiestra" #: kstart.cpp:182 msgid "" "The window type: Normal, Desktop, Dock, Tool, \n" "Menu, Dialog or Override" msgstr "" "O tipo de fiestra: Normal, Desktop, Dock, Tool, \n" "Menu, Dialog ou Override" #: kstart.cpp:183 msgid "" "Jump to the window even if it is started on a \n" "different virtual desktop" msgstr "" "Ir para a fiestra mesmo se é iniciada nun\n" "escritorio virtual diferente" #: kstart.cpp:185 msgid "Make the window always stay on top of any other window" msgstr "Facer que a fiestra sempre estea por riba de calquera outra" #: kstart.cpp:186 msgid "The window does not get an entry in the taskbar" msgstr "A fiestra non aparece na barra de tarefas" #: kstart.cpp:187 #, fuzzy msgid "The window does not get an entry on the pager" msgstr "A fiestra non aparece na barra de tarefas" #: kstart.cpp:188 #, fuzzy msgid "The window is sent to the system tray in Kicker." msgstr "A fiestra non aparece na barra de tarefas" #: kstart.cpp:195 msgid "KStart" msgstr "KStart" #: kstart.cpp:196 msgid "" "Utility to launch applications with special window properties \n" "such as iconified, maximized, a certain virtual desktop, a special " "decoration\n" "and so on." msgstr "" "Utilidade para lanzar aplicacións con propiedades especiais para\n" "a fiestra, como iconificada, maximazada, nun determinado escritorio\n" "virtual, cunha decoración especial, e outras." #: kstart.cpp:216 msgid "No command specified" msgstr "Non se indicou un comando" #: _translatorinfo.cpp:1 msgid "" "_: NAME OF TRANSLATORS\n" "Your names" msgstr "" #: _translatorinfo.cpp:3 msgid "" "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n" "Your emails" msgstr ""