Distribución Debian

Ata setembro do 2008, Jacobo Tarrío adicouse a traducir varios compoñentes do sistema Debian, coma o instalador e os programas que se empregan durante a instalación, as utilidades de xestión de paquetes de Debian e as pantallas de configuración de algúns dos paquetes máis empregados.

  • Estado das traducións do instalador
  • Estado das traducións das pantallas de configuración dos paquetes

 
debian/inicio.txt · Última modificación: 2009/09/16 18:00 por unho
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki