Novidades   |   GNU     GNOME     KDE  
  Información   |   Mozilla     OpenOffice     Aplicacións  
  Axuda   |   Guías     Howto     Distribucións  
  Enderezos   |   Ispell     Fortunes     Outros  

Info | Mandrake | Debian | RedHat | SuSE

Distribución Mandrake Linux

Esta distribución é probablemente a que está traducida ó maior número de linguas, gracias ó seu intenso soporte e apoio á localización, coordinado por Pablo Saratxaga.

Esta é a táboa cos ficheiros traducidos:

Paquete Tradutor Trad Tot Porcentaxe
CD_README - 103 103 100%
DrakX Unho 2844 3658 77% 181 difusas (4%)633 sen traducir (19%)
bootsplash Unho 3 3 100%
drakbt - 43 60 71% 2 difusas (3%)15 sen traducir (26%)
drakconf Unho 211 257 82% 46 sen traducir (18%)
drakcronat Unho 56 58 96% 2 sen traducir (4%)
drakfax Unho 102 114 89% 3 difusas (2%)9 sen traducir (9%)
drakfirstboot - 430 437 98% 5 sen traducir (2%)
drakloop Unho 50 50 100%
drakoo - 16 16 100%
drakpxelinux - 52 108 48% 56 sen traducir (52%)
draksync Unho 194 201 96% 4 difusas (1%)3 sen traducir (3%)
drakwizard Unho 325 535 60% 8 difusas (1%)202 sen traducir (39%)
example Unho 24 24 100%
galaxy Unho 13 13 100%
grpmi Unho 43 64 67% 21 sen traducir (33%)
gtk+mdk Unho 108 133 81% 25 sen traducir (19%)
indexhtml Unho 25 25 100%
initscripts Unho 565 804 70% 103 difusas (12%)136 sen traducir (18%)
kdebase-servicemenu Unho 12 12 100%
krootwarning Unho 11 11 100%
krozat Unho 11 11 100%
mandrake-menu-directory Unho 109 109 100%
mandrakegalaxy Unho 26 26 100%
mdkkdm Unho 35 35 100%
mdklaunchhelp Unho 6 6 100%
mdkonline Unho 97 97 100%
menu-messages Unho 2725 3388 80% 326 difusas (9%)337 sen traducir (11%)
menudrake Unho 103 106 97% 2 sen traducir (3%)
rfbdrake Unho 38 38 100%
rpmdrake Unho 389 456 85% 14 difusas (3%)53 sen traducir (12%)
urpmi Unho 98 370 26% 111 difusas (30%)161 sen traducir (44%)
userdrake Unho 113 117 96% 3 difusas (2%)1 sen traducir (2%)
usermode Unho 83 85 97% 1 difusas (1%)1 sen traducir (2%)
xmms Unho 947 1041 90% 48 difusas (4%)46 sen traducir (6%)
Total: 10010 12571 79% 2561 sen traducir (21%)

Última actualización: 16 de Xaneiro de 2005, 07:00 CET

Enderezos: