Novidades   |   GNU     GNOME     KDE  
  Información   |   Mozilla     OpenOffice     Aplicacións  
  Axuda   |   Guías     Howto     Distribucións  
  Enderezos   |   Ispell     Fortunes     Outros  

Tradución de programas | Tradución de documentación
Guía de estilo | Diccionario | Lista de correo | IRC

Diccionario

Este é o noso diccionario informático especializado en Linux. Para cada palabra inglesa, pode haber varias posibles traduccións a galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde, e nalgúns casos indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traduccións, ou facer mención de formas incorrectas.

Podes baixa-lo diccionario orixinal en formato SGML. Para usalo, necesitarás o DTD, o convertidor a HTML e o script para o SGMLSPL, feitos por Jacobo Tarrío Barreiro.

Podes consultar outros diccionarios informáticos en:


Diccionario Técnico Inglés - Galego

Convertido a HTML o Mar 19 Dec 2000 21:13:24 CET

[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]


abort

 1. v.i. abortar
 2. v.i. cancelar

about

 1. prep. acerca de

accelerator

 1. n.m. atallo (de teclado)

account

 1. n.f. conta

add

 1. v.t. engadir

 2. Non son correctos 'añadir' nin 'adicionar'

address

 1. n.m. enderezo (recomendado)
 2. n.f. dirección

alias

 1. n.m. alcume
 2. n.m. alcuño
 3. n.m. sobrenome
 4. n.m. alias

align

 1. v.t. aliñar

allocate

 1. v.t. asignar

 2. Evitar os barbarismos 'alocar' ou 'alocatar'

appearance

 1. n.f. aparencia

 2. 'Apariencia' é castelanismo

applet

 1. n.f. applet (recomendado)
 2. n.f. miniaplicación
 3. n.f. aplicacionciña

 4. É preferible deixalo en inglés, con xénero feminino por vir de 'aplicación'

archive

 1. n.m. arquivo

arrow

 1. n.f. frecha

 2. 'Flecha' é incorrecto

attach

 1. v.t. incluír (recomendado)
 2. v.t. anexar
 3. v.t. achegar

 4. Usar 'anexar' ou 'achegar' cando 'incluír' poida resultar ambigua

attachment

 1. n.m. anexo

 2. A palabra 'adxunto' non está recomendada

authenticate

 1. v.t. autenticar (recomendado)
 2. v.t. autentificar

 3. 'Autenticar' é a única opción que recolle o VOLG.

authentication

 1. n.f. autenticación (recomendado)
 2. n.f. autentificación

axis

 1. n.m. eixe

 2. 'Eixe' é a forma recomendada pola RALG en vez de 'eixo'.

background

 1. n.m. fondo

backup

 1. n.f. copia de seguridade (recomendado)
 2. n.m. backup

backup

 1. v.t. facer (unha) copia de seguridade

bell

 1. n.f. campá

 2. 'campana' é castelanismo

bind

 1. v.t. asociar

binding

 1. n.f. asociación
 2. n.f. asignación
 3. n.m. atallo (de teclado)

blink

 1. v.i. pestanexar (recomendado)
 2. v.i. palpebrexar
 3. v.i. escintilar

block

 1. n.m. bloque

 2. 'Bloco' é lusismo

bold

 1. adx. grosa
 2. adx. negra

bookmark

 1. n.m. marcador (recomendado)
 2. n.m. favorito

boot

 1. v.t. arrincar
 2. v.t. iniciar
 3. v.t. arrancar

border

 1. n.m. bordo

 2. 'Borde' é castelanismo

browse

 1. v.t. buscar
 2. v.t. procurar
 3. v.t. examinar
 4. v.t. navegar
 5. v.t. explorar

 6. É unha palabra que aparece en moitos contextos. Pode servir para "browse a webpage/manpage" (navegar, explorar), "browse a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)

browser

 1. v.t. navegador (recomendado)
 2. v.t. explorador

buffer

 1. n.m. buffer

 2. Aínda que existan posibles traduccións como "memoria intermedia" ou "almacenamento temporal", recoméndase usa-lo termo en inglés para evitar confusións.

bug

 1. n.m. erro (recomendado)
 2. n.m. bug

button

 1. n.m. botón

byte

 1. n.m. byte (recomendado)
 2. n.m. octeto

cache

 1. n.f. caché

calendar

 1. n.f. axenda
 2. n.m. calendario

 3. Moitos programas usan 'calendar' para se referir ó lugar onde se apuntan as cousas que hai que facer nun plano horario. Isto denomínase comunmente en galego, portugués e castelán como 'axenda', malia que algúns coñecidos programas de Microsoft usen 'calendario'.

cancel

 1. v.t. cancelar

card

 1. n.f. tarxeta (recomendado)
 2. n.f. placa

cell

 1. n.f. cela

 2. 'Celda' é castelanismo

channel

 1. n.f. canle (recomendado)
 2. n.m. canal

 3. Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar 'canle'.

check

 1. v.t. comprobar
 2. v.t. verificar

choose

 1. v.t. escoller
 2. v.t. elixir

 3. 'Elexir' é castelanismo

click

 1. v.t. premer
 2. v.t. calcar
 3. v.t. facer clic

 4. Evítense os barbarismos 'clicar' ou 'cliquear'.
  Usar 'facer clic' cando sexa necesario (por exemplo, traducir 'double click' por 'facer dobre clic')

clipboard

 1. n.m. cartafol (recomendado)
 2. n.f. área de transferencia
 3. n.m. portapapeis
 4. n.m. portarretallos

clock

 1. n.m. reloxo

 2. 'Reloxio' non é correcto.

close

 1. v.t. pechar (recomendado)
 2. v.t. fechar
 3. v.t. cerrar

cluster

 1. n.m. cluster (recomendado)
 2. n.m. bloque

computer

 1. n.m. ordenador (recomendado)
 2. n.m. computador

color

 1. n.f. cor (recomendado)
 2. n.f. color

 3. Ámbalas dúas formas son femininas.

column

 1. n.f. columna

command

 1. n.m. comando (recomendado)
 2. n.f. orde

 3. Aconséllase 'comando' por ser 'orde' confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto

control

 1. n.m. control

 2. 'controlo' é lusismo
  O plural irregular é 'controles', non 'controis'

convert

 1. v.t. converter

 2. 'Convertir' é castelanismo

core file

 1. n.m. ficheiro core

 2. 'Núcleo' non é correcto neste contexto.

cryptography

 1. n.m. cifrado
 2. n.f. criptografía

cursor

 1. n.m. cursor

customize

 1. v.t. personalizar

 2. 'Persoalizar' é pseudo-galeguismo.
  Evita-lo barbarismo 'customizar'

daemon

 1. n.m. daemon

 2. A palabra galega 'demo' equivale habitualmente en inglés a 'demon'. 'Daemon' é un latinismo empregado no mundo Unix como un acrónimo co significado de 'Disk And Execution MONitor'. Aínda que a escolla da palabra ten relación co seu significado orixinal de 'divindade adscrita ó destino dunha persoa' (que en calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así mante-lo termo como un acrónimo.

data

 1. n.m. datos

 2. 'Data' en inglés é plural

date

 1. n.f. data

 2. 'Fecha' é castelanismo.

debug

 1. n.f depuración (recomendado)
 2. n.m. debug

debug

 1. v.t. depurar

decrypt

 1. v.t. descifrar

default

 1. adx. por defecto
 2. adx. por omisión
 3. adx. predeterminado
 4. adx. predefinido

default

 1. n.m. predefinición

delete

 1. v.t. borrar

deliver

 1. v.t. entregar
 2. v.t. enviar

description

 1. n.f. descrición

 2. 'Descripción' é castelanismo

desktop

 1. n.m. escritorio

develop

 1. v.t. desenvolver

 2. Non se pode utilizar 'desenrolar' con este significado

development

 1. n.m. desenvolvemento

device

 1. n.m. dispositivo

directory

 1. n.m. directorio

disable

 1. v.t. desactivar
 2. v.t. deshabilitar

diskette

 1. n.m. disquete
 2. n.m. disco

 3. Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos

display

 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar
 3. v.t. escribir
 4. v.t. visualizar

display

 1. n.f. pantalla
 2. n.m. display

download

 1. v.t. baixar
 2. v.t. descargar
 3. v.t. recibir

download

 1. n.f. descarga

draft

 1. n.m. borrador

drag

 1. v.t. arrastrar

draw

 1. v.t. debuxar

 2. 'Dibuxar' é castelanismo

drive

 1. n.f. unidade

driver

 1. n.m. controlador (recomendado)
 2. n.m. driver

 3. Usar 'driver' só cando a forma 'controlador' sexa confusa.

drop

 1. v.t. soltar

dump

 1. v.t. envorcar

 2. 'Volcar' é castelanismo

edge

 1. n.f. beira
 2. n.m. límite
 3. n.m. bordo

e-mail

 1. n.m. e-mail
 2. n.m. correo electrónico

 3. Usar 'mensaxe' cando sexa contable (ver o comentario de 'mail')

empty

 1. adx. baleiro (recomendado)
 2. adx. vacío

empty

 1. v.t. baleirar

enable

 1. v.t. activar
 2. v.t. habilitar

encrypt

 1. v.t. cifrar

 2. 'Encriptar' non é correcto (segundo as interpretacións, poderíase entender como 'meter nunha cripta')

encryption

 1. n.m. cifrado

environment

 1. n.m. ambiente (recomendado)
 2. n.m. contorno

 3. 'Entorno' é castelanismo

enter

 1. v.t. introducir

 2. 'Enter your name' = 'Introduza o seu nome'

enter

 1. v.t. entrar

 2. 'Enter directory' = 'Entrar no directorio'

expire

 1. v.t. caducar

extended partition

 1. n.f. partición estendida

 2. 'Estendida' ven de 'estender', polo que se grafa con 's'.

fail

 1. v.t. fallar
 2. v.t. errar

 3. 'Faiar' é incorrecto

fail

 1. n.f. falla (recomendado)
 2. n.m. erro (recomendado)
 3. n.m. fallo

 4. 'Fallo' non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.

fatal error

 1. n.m. erro moi grave (recomendado)
 2. n.m. erro fatal

feature

 1. n.f. funcionalidade
 2. n.f. característica
 3. n.f. capacidade
 4. n.f. función

file

 1. n.m. ficheiro (recomendado)
 2. n.m. arquivo

 3. Recoméndase deixar 'arquivo' para 'archive', para poder traducir cousas do inglés como 'Compress files in an archive'
  'Ficheiro' e 'fichero' son as formas ibéricas do portugués e o castelán. A presencia de 'arquivo' e 'archivo' débese á influencia sudamericana. As traduccións castelás son comúns e optan por 'archivo'. As traduccións portuguesas son distintas ás brasileiras, e manteñen por iso a forma 'ficheiro'.
  Nas outras linguas románicas, úsase sempre a forma con esa raíz: francés (fichier), catalán (fitxer), italiano (file), romanés (fisier), occitano (fiquier) valón (fitchî)

file

 1. v.t. arquivar

 2. Non temos nada semellante a 'ficheirar', así que temos que usar 'arquivar'. É un verbo pouco habitual

fill

 1. v.t. encher

find

 1. v.t. buscar
 2. v.t. atopar

 3. Depende do contexto. Os ingleses usan 'find' co senso de 'buscar'

firewall

 1. n.m. cortalumes (recomendado)
 2. n.f. devasa (recomendado)
 3. n.f. barreira de control

flag

 1. n.m. flag
 2. n.f. bandeira
 3. n.m. sinalador

floppy disk

 1. n.m. disquete

folder

 1. n.f. carpeta (recomendado)
 2. n.f. pasta
 3. n.m. cartafol

 4. A traducción 'cartafol' confúndese coa de 'clipboard'

font

 1. n.f. fonte
 2. n.m. tipo de letra

foreground

 1. n.m. primeiro plano

format

 1. n.m. formato

format

 1. v.t. formatar
 2. v.t. dar formato

gateway

 1. n.m. gateway
 2. n.f. pasarela

glossy paper

 1. n.m. papel brillante

 2. En galego non existe a palabra 'satinado'

grid

 1. n.m. enreixado

 2. 'Rexiña' e 'relliña' non son correctos.

handle

 1. v.t. manexar
 2. v.t. xestionar

handler

 1. n.m. manexador

hard disk

 1. n.m. disco duro (recomendado)
 2. n.m. disco ríxido

head

 1. n.f. cabeceira
 2. n.f. cabeza

help

 1. n.m. axuda

hide

 1. n.m. agochar (recomendado)
 2. n.m. esconder
 3. n.m. ocultar

host

 1. n.f. máquina
 2. n.m. servidor

 3. 'Hóspede' non é correcto.

icon

 1. n.f. icona

 2. Non son correctos 'icono' nin 'ícone'.

iconify

 1. v.t. iconificar

inch

 1. n.f. polgada

 2. 'Pulgada' é castelanismo.

inode

 1. n.m. inode
 2. n.m. inodo

 3. A palabra orixinal 'node' ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo 'nodo'.

insert

 1. v.t. inserir (recomendado)
 2. v.t. insertar

interface

 1. n.f. interface

 2. 'Interfaz' é castelanismo.

invert

 1. v.t. inverter

 2. 'Invertir' é castelanismo

italic

 1. adx. cursiva

item

 1. n.m. elemento (recomendado)
 2. n.m. obxecto
 3. n.m. ítem

kernel

 1. n.m. kernel (recomendado)
 2. n.m. núcleo

 3. Usar 'núcleo' cando non haxa posibilidade de confusión

key

 1. n.f. tecla
 2. n.f. clave

key binding

 1. n.m. atallo de teclado
 2. n.f. asignación de teclas

 3. Véxase a traducción do verbo 'to bind'

keyboard

 1. n.m. teclado

keyring

 1. n.m. chaveiro
 2. n.m. claveiro

label

 1. n.f. etiqueta

launch

 1. v.t. lanzar
 2. v.t. executar

layer

 1. n.f. capa
 2. n.m. nivel

layout

 1. n.f. disposición
 2. n.m. formato

library

 1. n.f. biblioteca
 2. n.f. librería

 3. Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como 'librería', que pode ter o mesmo significado que 'biblioteca'

line

 1. n.f. liña

 2. 'Línea' é castelanismo

link

 1. n.f. ligazón (recomendado)
 2. n.m. enlace

link

 1. v.t. ligar (recomendado)
 2. v.t. enlazar

load

 1. n.f. carga

load

 1. v.t. cargar

 2. 'Carregar' é lusismo.

log file

 1. n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
 2. n.m. (ficheiro de) log

 3. Deixa-lo termo inglés só cando 'rexistro' sexa confuso

log in

 1. v.i. facer login, conectar
 2. v.i. entrar no sistema

login

 1. n.m. login
 2. n.f. conexión

look and feel

 1. n.m. aparencia e comportamento
 2. n.m. look and feel

mail

 1. n.m. correo
 2. n.f. mensaxe

 3. Non usar 'mail' (só aceptable en e-mail)
  'Correo' é un substantivo incontable, polo que as expresións 'un correo', 'dous correos', etc... non son correctas. Usar 'mensaxe' nesa situación.

mail

 1. v.t. enviar (unha mensaxe)

mailbox

 1. n.f. caixa de correo

 2. 'Buzón' é castelanismo.

manage

 1. v.t. xestionar

manager

 1. n.m. xestor

margin

 1. n.f. marxe

 2. 'Marxe' é xénero feminino.

master

 1. n.m. mestre
 2. n.m. master

 3. 'Maestro' é castelanismo

maximize

 1. v.t. maximizar

menu

 1. n.m. menú

message

 1. n.f. mensaxe

 2. Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino

minimize

 1. v.t. minimizar

mixer

 1. n.m. mesturador

 2. 'Mezclador', 'mesclador' e 'mexturador' non son correctos.

monitor

 1. n.m. monitor

monitor

 1. v.t. monitorizar

 2. Evita-la forma 'monitorear'

mount

 1. v.t. montar

mount point

 1. n.m. punto de montaxe

 2. Esta forma é compartida co portugués, castelán, catalán e francés

news

 1. n.f. novas

nick

 1. n.m. alcume
 2. n.m. sobrenome
 3. n.m. nick

node

 1. n.m.
 2. n.m. nodo

 3. Se se está a falar dunha máquina ou outro elemento dunha rede, o significado corresponde ó de 'nó', e non ten ningún parecido con 'nodo'
  No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese 'nodo' segundo se explica na traducción de 'inode'

offline

 1. adx. desconectado

offset

 1. n.m. desprazamento (recomendado)
 2. n.m. offset

 3. Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión

ok

 1. v.t. aceptar (recomendado)
 2. interx. ok

online

 1. adx. conectado

operating system

 1. n.m. sistema operativo

 2. É válido e entendible traduci-la abreviatura 'OS' por 'SO'

order

 1. n.f. orde

 2. O xénero é sempre feminino

output

 1. v.t. amosar
 2. v.t. visualizar
 3. v.t. mostrar
 4. v.t. escribir

overwrite

 1. v.t. sobrescribir

packet

 1. n.m. paquete

package

 1. n.m. paquete

 2. 'Pacote' é lusismo

package

 1. v.t. empaquetar

panel

 1. n.m. panel (recomendado)
 2. n.m. cadro

paragraph

 1. n.m. parágrafo

 2. 'Párrafo' é castelanismo

partition

 1. n.f. partición

partition

 1. v.t. particionar

password

 1. n.m. contrasinal (recomendado)
 2. n.f. clave (de acceso)

 3. O xénero de 'contrasinal' é masculino, como o de 'sinal'

parse

 1. v.t. analizar
 2. v.t. procesar
 3. v.t. interpretar

 4. Evita-lo barbarismo 'parsear'

paste

 1. v.t. pegar (recomendado)
 2. v.t. colar

 3. Evita-lo barbarismo 'pastear'

path

 1. n.m. camiño
 2. n.f. ruta

 3. 'Rota', con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.

percentage

 1. n.f. porcentaxe

 2. Como tódalas formas rematadas en -axe, é feminino
  'Percentaxe' non é correcto.

performance

 1. n.m. rendemento

 2. O verbo é 'render', polo que 'rendimento' é castelanismo/lusismo

pixel

 1. n.m. punto (recomendado)
 2. n.m. píxel

 3. Hai que mante-la palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.

play

 1. v.t. reproducir (recomendado)
 2. v.t. tocar

 3. Recoméndase 'reproducir' por harmonía con 'reproductor'

player

 1. n.m. reproductor

plot

 1. n.f. gráfica

plot

 1. v.t. trazar

plugin

 1. n.m. plugin (recomendado)
 2. n.m. extensión

 3. Traducir só cando non haxa posibilidade de confusión
  'Extensión' gráfase con 'x' e non con 's' por ser cultismo

pointer

 1. n.m. punteiro (recomendado)
 2. n.m. apuntador

port

 1. n.m. porto (recomendado)
 2. n.f. porta

preferences

 1. n.f. preferencias

preview

 1. v.t. previsualizar

print

 1. v.t. imprimir

print

 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar
 3. v.t. visualizar
 4. v.t. escribir
 5. v.t. imprimir

 6. Este verbo úsase moitas veces co senso de 'imprimir na pantalla'

printer

 1. n.f. impresora

properties

 1. n.f. propiedades

provide

 1. v.t. fornecer
 2. v.t. prover

provider

 1. n.m. fornecedor
 2. n.m. provedor

proxy

 1. n.m. proxy

 2. Fágase o plural segundo as nosas regras como 'proxys'

query

 1. v.t. consultar

query

 1. n.f. consulta
 2. n.f. petición

queue

 1. n.f. fila

 2. 'Cola' é castelanismo

rate

 1. n.f. taxa

 2. 'Tasa' é incorrecto

reboot

 1. v.t. rearrincar
 2. v.t. reiniciar

recipient

 1. n.m. destinatario

record

 1. n.m. rexistro

record

 1. v.t. gravar

 2. 'Grabar' é castelanismo gráfico.

refresh

 1. v.t. refrescar
 2. v.t. actualizar

refuse

 1. v.t. rexeitar

regexp

 1. n.f. expresión regular
 2. n.f. expr.reg

remove

 1. v.t. borrar
 2. v.t. eliminar
 3. v.t. quitar

replace

 1. v.t. substituír

 2. 'Reemprazar' non é válido

require

 1. v.t. requirir

 2. 'Requerir' e 'requerer' non son correctos

reverse

 1. v.t. inverter

 2. 'Invertir' é castelanismo

revert

 1. v.t. reverter

 2. 'Revertir' é castelanismo

router

 1. n.m. router
 2. n.m. encamiñador

row

 1. n.f. ringleira (recomendado)
 2. n.f. fileira (recomendado)
 3. n.f. fila

run

 1. v.t. executar
 2. v.t. lanzar

 3. Procurar non traducir como 'correr'

sample

 1. n.f. mostra

sample rate/frecuency

 1. n.f. frecuencia de mostraxe

sampling

 1. n.f. mostraxe

 2. 'Muestreo' é castelanismo.

save

 1. v.t. gardar (recomendado)
 2. v.t. salvar
 3. v.t. gravar

 4. Evitar 'gravar' por confusión coa traducción de 'record'

screen

 1. n.f. pantalla

 2. As palabras portuguesas 'ecrã' e 'tela' non son correctas.

script

 1. n.m. script

script

 1. n.m. índice

 2. Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)

search

 1. n.f. busca
 2. n.f. procura

 3. 'Búsqueda' é castelanismo.

search

 1. v.t. buscar (recomendado)
 2. v.t. procurar

seek

 1. v.t. ir á posición
 2. v.t. localizar

 3. Depende moito do contexto

select

 1. v.t. seleccionar
 2. v.t. escoller

set

 1. v.t. establecer
 2. v.t. poñer

settings

 1. n.m. parámetros
 2. n.f. configuración(s)
 3. n.f. propiedades
 4. n.f. preferencias
 5. n.f. opcións

signal

 1. n.m. sinal

 2. É de xénero masculino.

signature

 1. n.f. sinatura

skip

 1. v.t. omitir
 2. v.t. saltar
 3. v.t. ignorar

show

 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar

socket

 1. n.m. socket

sort

 1. v.t. ordenar

 2. 'Ordear' é hipergaleguismo

sound

 1. n.m. son

 2. 'Sonido' é castelanismo

source (code)

 1. n.m. código fonte
 2. n.m. fontes

spelling

 1. n.f. ortografía

standard

 1. n.m. estándar
 2. n.f. norma

 3. 'Estandard' e 'standard' son anglicismos

standard

 1. adx. estándar
 2. adx. normativo

standardize

 1. v.t. estandarizar
 2. v.t. normalizar

start

 1. v.t. iniciar
 2. v.t. executar
 3. v.t. arrincar

 4. A traducción depende do contexto

strikeout

 1. adx. riscado/a

 2. Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.

swap

 1. n.m. (espacio de) intercambio
 2. n.m. swap

tag

 1. n.f. etiqueta
 2. n.f. marca

timeout

 1. n.m. tempo de expiración
 2. n.m. tempo de espera
 3. n.m. tempo de vencemento
 4. n.m. tempo esgotado
 5. n.m. timeout

 6. A traducción depende do contexto. Pódese falar do tempo en si (por exemplo, nunha configuración, 'tempo de expiración'), ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, 'tempo esgotado' para un comando ou transacción)

tool

 1. n.f. ferramenta (recomendado)
 2. n.f. utilidade

tooltip

 1. n.m. tooltip

trash

 1. n.m. lixo (recomendado)
 2. n.f. papeleira

 3. No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor (ou para traducir 'trashcan'), empréguese a locución 'colector do lixo'

turn on

 1. v.t. acender
 2. v.t. prender

underline

 1. v.t. subliñar

 2. 'Suliñar' non é correcto.

unlink

 1. v.t. desligar

update

 1. v.t. actualizar

url

 1. n.m. url

 2. 'URL' significa 'Uniform Resource Locator', e 'URI' 'Universal Resource Identifier'. A traducción dos substantivos é 'localizador' e 'identificador' respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ó usa-lo acrónimo.

usage

 1. n.m. uso

utility

 1. n.f. utilidade

view

 1. n.f. vista

view

 1. v.t. visualizar
 2. v.t. ver

volume

 1. n.m. volume

 2. 'Volumen' é castelanismo

wait

 1. v.i. agardar
 2. v.i. esperar

width

 1. n.f. anchura
 2. n.f. largura

window

 1. n.f. fiestra (recomendado)
 2. n.f. xanela
 3. n.f. ventá

workspace

 1. n.f. área de traballo (recomendado)
 2. n.m. escritorio