Novidades   |   GNU     GNOME     KDE  
  Información   |   Mozilla     OpenOffice     Aplicacións  
  Axuda   |   Guías     Howto     Distribucións  
  Enderezos   |   Ispell     Fortunes     Outros  

Info | Mandriva | Debian | Fedora | SuSE

Colaboración na traducción de distribucións de Linux

As distribucións de Linux son o principal medio de contacto dos usuarios co sistema operativo. Eles se encargan de recolle-las últimas versións de tódolos paquetes, nos que xa se inclúen as traduccións que nós facemos.

Pero ademais disto, cada distribución ten un conxunto de programas de instalación e de administración propios, así como en determinados casos algún tipo de documentación. Esta sección trata sobre esas traduccións particulares.

Estas son as distribucións que teñen ata agora traduccións a galego:

Se queres inicia-la traducción dalgunha outra distribución, probablemente terás que falar con eles, coñecer as utilidades que teñen, e comezar a traducilas. Para que o teu traballo se inclúa nesta páxina, avísao na lista de correo.