Novidades   |   GNU     GNOME     KDE  
  Información   |   Mozilla     OpenOffice     Aplicacións  
  Axuda   |   Guías     Howto     Distribucións  
  Enderezos   |   Ispell     Fortunes     Outros  

Info | Mandriva | Debian | Fedora | SuSE

Distribución Debian

A distribución favorita da maioría dos que colaboramos en Trasno; estase a facer nela un esforzo para poder instalala e empregala en varios idiomas, entre eles, por suposto, o galego.