Novidades   |   GNU     GNOME     KDE  
  Información   |   Mozilla     OpenOffice     Aplicacións  
  Axuda   |   Guías     Howto     Distribucións  
  Enderezos   |   Ispell     Fortunes     Outros  

O diccionario ispell en galego

O programa ispell é a ferramenta habitual en Unix para verificar a ortografía dun texto. Os diccionarios para cada lingua están formados por un conxunto de palabras, e unha definición dos afixos que modifican estas palabras (por exemplo, as desinencias verbais).

Diccionario en normativa de mínimos:

Entre os diferentes grupos de persoas que están a traballar nisto, o primeiro traballo público é o de Ramón Flores e André Ventas. A versión actual do seu diccionario é a 0.1 (xuño de 2001), e neste momento é o único corrector de ortografía dispoñible en galego para Unix. A normativa empregada a de mínimos. Para atopar máis información e descargalo, vai directamente á páxina feita polos autores.