Axuda para novos tradutores

Configuración inicial

Para poñerte a traducir Fedora Core teste que dar de alta para poder ter acceso ó servidor CVS do proxecto Fedora Core. Para iso vai a http://i18n.redhat.com/cgi-bin/i18n-signup/ e completa tódolos campos cos datos que se che solicitan:

  • Login: o teu login. Elixe un calquera.
  • Name: o teu nome real.
  • Email Address: o teu enderezo de correo-e.
  • Group: escolle External.
  • SSH Key: mira dúas liñas máis abaixo para saber como obter a clave SSH.
  • Language: temos que coller Gallegan.
leo@ultreia:~$ ssh-keygen -t dsa
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/leo/.ssh/id_dsa):
/home/leo/.ssh/id_dsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase): trasno
Enter same passphrase again: trasno
Your identification has been saved in /home/leo/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /home/leo/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
7e:ef:dc:b2:0d:5e:d4:6c:f1:86:b6:93:a5:24:20:55 leo@ultreia
leo@ultreia:~$

Introduce unha frase de contrasinal (passphrase) calquera, pero non te esquezas dela. Agora xa tes o teu ficheiro de clave pública en /home/leo/.ssh/id_dsa.pub. Ábreo e copia todo o seu contido, tal como está e pégao no campo SSH key.

Pasado algún tempo chegarache unha mensaxe dicíndoche que se habilitou unha conta para ti no servidor CVS. Antes de poder usalo tes que configurar algunhas cousas:

leo@ultreia:~$ export CVS_RSH=ssh
leo@ultreia:~$ export CVSROOT=":ext:username@i18n.redhat.com:/usr/local/CVS"
leo@ultreia:~$

Agora debes traer o repositorio dende o servidor CVS:

leo@ultreia:~$ cvs -z9 co translate
leo@ultreia:~$

Agora xa temos tódolos catálogos de traducción no noso ordenador.

Traducción dun ficheiro

Imos escoller un que estea ainda se comezar a traducir (fíxate en que non hai un ficheiro gl.po), por exemplo comps. Imos a ~/translate/comps-po e abrimos comps.pot co Kbabel (ou con outro programa) e gardámolo ficheiro coma gl.po. Traducímolo. Unha vez que o teñamos traducido abrimos unha terminal e imos ó directorio onde está o ficheiro que traducimos dende cero.

leo@ultreia:~$ cd translate
leo@ultreia:~/translate$ cd comps-po
leo@ultreia:~/translate/comps-po$

Unha vez aí executamos:

leo@ultreia:~/translate/comps-po$ cvs add gl.po
Enter passphrase for key '/home/leo/.ssh/id_dsa': trasno
cvs server: scheduling file `gl.po' for addition
cvs server: use 'cvs commit' to add this file permanently
leo@ultreia:~/translate/comps-po$

Con isto dixémoslle ó servidor que hai un novo ficheiro. Fíxate en que nos pediu a frase de contrasinal que introducimos ó crear a clave SSH. Agora temos que subilo ficheiro traducido:

leo@ultreia:~/translate/comps-po$ cvs commit
cvs commit: Examining .
Enter passphrase for key '/home/leo/.ssh/id_dsa': trasno
<------------------ Aparece a mensaxe aberta no vi
Log message unchanged or not specified
a)bort, c)ontinue, e)dit, !)reuse this message unchanged for remaining dirs
Action: (continue)
Testing gl.po...
**** Access allowed: qbes is in ACL for comps-po.
RCS file: /usr/local/CVS/comps-po/gl.po,v
done
Checking in gl.po;
/usr/local/CVS/comps-po/gl.po,v  <--  gl.po
initial revision: 1.1
done
Running syncmail...
Mailing katzj@redhat.com...
...syncmail done.
leo@ultreia:~/translate/comps-po$

Volveunos pedir a frase de contrasinal. Onde pon “Aparece a mensaxe aberta no vi” ábrese unha mensaxe no vi. O único que tes que facer é premer a tecla Esc. Despois escribe “:wq”, sen os signos de cita e preme Intro.

Actualización dunha traducción

Vexamos agora como facer para actualizar a traduccion dun ficheiro que xa tiña unha traduccion anterior, eliximos initscripts por exemplo:

leo@ultreia:~/translate/comps-po$ cd ../initscripts
leo@ultreia:~/translate/initscripts$
leo@ultreia:~/translate/initscripts$ cvs -f commit -l -m "initscripts gl.po actualization"
cvs commit: Examining .
Enter passphrase for key '/home/leo/.ssh/id_dsa': trasno
Testing gl.po...
**** Access allowed: qbes is in ACL for initscripts/po.
Checking in gl.po;
/usr/local/CVS/initscripts/po/gl.po,v  <--  gl.po
new revision: 1.49; previous revision: 1.48
done
Running syncmail...
Mailing notting@redhat.com pjones@redhat.com...
...syncmail done.
leo@ultreia:~/translate/initscripts$

Non te esquezas da frase de contrasinal. Con isto subiches a versión do ficheiro que tes no teu ordenador ó servidor CVS.

 
fedora/axuda.txt · Última modificación: 2007/01/10 20:50
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki