GALPon MiniNo

logo-minino-170
GALPon MiniNo é unha distribución en base Debian,
desenvolvida para ser empregada en equipos de moi baixos recursos
técnicos ou en equipos obsoletos.

Un dos compromisos desta distribución é estar dispoñible totalmente
en galego e en castelán, o que levou aos seus desenvolvedores, a facer
un intenso traballo de localización de ferramentas e aplicativos,
chegando ao punto de internacionalizar aplicativos que non estaban
deseñados para poderen ser localizados.

O equipo de tradución de GALPon MiniNo é parte do Proxecto Trasno, sendo o seu coordenador Miguel Anxo Bouzada

Web de GALPon MiniNo

Wiki de desnvolvemento

Listado de aplicativos traducidos polo Equipo de GALPon MiniNo