Novidades   |   GNU     GNOME     KDE  
  Información   |   Mozilla     Aplicacións     Distribucións  
  Axuda   |   Guías     Howto     Páxinas man  
  Enderezos   |   Ispell     Fortunes     Outros  

Info | Mandrake | Debian | RedHat | SuSE

Distribución Linux Mandrake

Esta distribución é probablemente a que está traducida ó maior número de linguas, gracias ó seu intenso soporte e apoio á localización, coordinado por Pablo Saratxaga.