xChat

  • Descrición: Cliente de irc baseado en GTK+.
  • Páxina web: xChat
  • Traducido por: Ignacio Casal Quinteiro
  • Última versión traducida: 2.6.2

< Aquí poñer algunha captura do programa en galego >

 
outros/xchat.txt · Última modificación: 2007/01/10 20:50
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki