Novidades   |   GNU     GNOME     KDE  
  Información   |   Mozilla     Aplicacións     Distribucións  
  Axuda   |   Guías     Howto     Páxinas man  
  Enderezos   |   Ispell     Fortunes     Outros  

Info | Mandrake | Debian | RedHat | SuSE

Distribución Debian

A distribución favorita da maioría dos que colaboramos en Trasno; estase a facer nela un esforzo para poder instalala e empregala en varios idiomas, entre eles, por suposto, o galego.