Novidades   |   GNU     GNOME     KDE  
  Información   |   Mozilla     Aplicacións     Distribucións  
  Axuda   |   Guías     Howto     Páxinas man  
  Enderezos   |   Ispell     Fortunes     Outros  

Traduçons noutras normativas

Como diziamos na página das recomendacións de estilo, para evitarmos umha mestura de normativas diferentes, nas secçons só recolhemos aquelas feitas em normativa oficial (ILG/RALG).

Aqui poderás atopar outras traduçons feitas noutras normativas. Algumhas delas (marcadas por um *) som as que se distribuem co código fonte dos programas, polo que se queres usá-las em normativa oficial, terás que ir à secçom correspondente, e baixar e instalar a adaptaçom feita. Se ainda nom existe, podes colaborar fazendo-a ti mesmo.