Glósima - Proxecto Trasno http://termos.trasno.net/ Sistema de discusión terminolóxica do Proxecto Trasno Todas as colaboracións neste servidor de terminloxía fanse conforme a licenza Creative Commons Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 España gl SPIP - www.spip.net O web do Proxecto Trasno http://termos.trasno.net/spip.php?article3 http://termos.trasno.net/spip.php?article3 2010-05-17T20:57:47Z text/html gl meixome - <a href="http://termos.trasno.net/spip.php?rubrique2" rel="directory">Proxecto Trasno</a> Instrucións para participar http://termos.trasno.net/spip.php?article2 http://termos.trasno.net/spip.php?article2 2010-05-09T18:23:06Z text/html gl meixome <p>O Glósima do Proxecto Trasno é un servidor de terminoloxía en web para o debate e a fixación terminolóxica dos tradutores de software galegos. Con este servizo pretendemos recuperar o inmenso traballo de afinación da terminoloxía da localización en galego. Tanto a elaborada polo propio Proxecto Trasno como por todos aqueles que se preocuparon con esta cuestión. Por esta razón o sistema é necesariamente complexo e, neste momento está dando os seus primeiros pasos. Como participar? Pódese participar (...)</p> - <a href="http://termos.trasno.net/spip.php?rubrique1" rel="directory">Glósima</a> <div class='rss_texte'><p>O Glósima do Proxecto Trasno é un servidor de terminoloxía en web para o debate e a fixación terminolóxica dos tradutores de software galegos.</p> <p>Con este servizo pretendemos recuperar o inmenso traballo de afinación da terminoloxía da localización en galego. Tanto a elaborada polo propio Proxecto Trasno como por todos aqueles que se preocuparon con esta cuestión. Por esta razón o sistema é necesariamente complexo e, neste momento está dando os seus primeiros pasos.</p> <h3 class='h3 spip'>Como participar?</h3> <p>Pódese participar ata en catro niveis</p> <p><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> Simplemente consultando o buscador e obtendo (ou non) a resposta adecuada á nosa consulta</p> <p><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> Colaborando no debate sobre a fixación da mellor equivalencia ou tradución dun termo.</p> <p><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> Xestionando un glosario específico dun aplicativo ou dunha temática particular.</p> <p><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> Colaborando na xestión do propio servidor de terminoloxía. Tanto do lado da administración do servizo como da programación de solucións a necesidades da comunidade.</p> <h3 class='h3 spip'>Pasos</h3> <p><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> Rol visitante: Para consultar non é necesario nada máis que teclear a palabra en «Buscar termo»</p> <p><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> Rol redactor: Para poder escribir un comentario ou fornecer novos datos cómpre rexistrarse. É simple: cubrir os datos do formulario e confirmar o acceso que che chegará por correo.</p> <p><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> Rol editor: Para colaborar como editor ademais de estar rexistrado deberás solicitar permisos como «editor» para poder engadir directamente información sobre as entradas do glosario</p> <p><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> Rol admin: Para colaborar no desenvolvemento ponte en contacto cos administradores do sistema.</p></div> Que é Glósima? http://termos.trasno.net/spip.php?article1 http://termos.trasno.net/spip.php?article1 2010-02-23T16:06:56Z text/html gl jchaves <p>Co Glósima pretendemos crear un sistema para a elaboración de terminoloxías que sexa sinxelo e permita a colaboración interdisciplinar e multilingüística. É un sistema de sostemento da comunidade (información e debate) É sinxelo de configurar e soster (o sistema é un medio e non un fin) É adaptable segundo diferentes propósitos e niveis de complexidade Permite intercambiar os datos en formatos estándares (especialmente TBX) Permite administrar diferentes glosarios dentro do mesmo sistema (...)</p> - <a href="http://termos.trasno.net/spip.php?rubrique1" rel="directory">Glósima</a> <div class='rss_texte'><p>Co Glósima pretendemos crear un sistema para a elaboración de terminoloxías que sexa sinxelo e permita a colaboración interdisciplinar e multilingüística.</p> <p><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> É un sistema de sostemento da comunidade (información e debate) <br /><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> É sinxelo de configurar e soster (o sistema é un medio e non un fin) <br /><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> É adaptable segundo diferentes propósitos e niveis de complexidade <br /><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> Permite intercambiar os datos en formatos estándares (especialmente TBX) <br /><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> Permite administrar diferentes glosarios dentro do mesmo sistema <br /><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> Permite explotar a terminoloxía tanto para consulta como para apoio doutros contidos (dicionario en contexto) <br /><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> É capaz de reunir a información necesaria para a formalización de glosarios <br /><img src="http://termos.trasno.net/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-32883.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> Pretende contribuír como ferramenta libre ao desenvolvemento da cultura, especialmente daquelas que por distintos motivos padecen as insuficiencias do "mercado"</p> <p>Para o futuro...</p> <p>Pretendemos crear un sistema terminolóxico que poida ser conectable e interoperar con outros, especialmente abrindo camiño nos aspectos conceptuais e utilitarios da/s lingua/s.</p></div>