Translation Project

O Translation Project (TP, en siglas) pretende xuntar os mantedores e tradutores de paquetes de software libre (de codigo aberto), de modo que a maioría dos programas de de computador veñan a ser gradualmente capaces de falar moitos idiomas.

Equipo galego

http://translationproject.org/team/gl.html