[[trasno:clave_ssh]]
 

Xeración dunha clave SSH

usuario@ultreia:~$ ssh-keygen -t dsa
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/usuario/.ssh/id_dsa):
/home/usuario/.ssh/id_dsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase): trasno
Enter same passphrase again: trasno
Your identification has been saved in /home/usuario/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /home/usuario/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
7e:ef:dc:b2:0d:5e:d4:6c:f1:86:b6:93:a5:24:20:55 leo@ultreia
usuario@ultreia:~$

Introduce unha frase de contrasinal (passphrase) calquera, pero non te esquezas dela, xa que terás que introducila cada vez que accedas á clave. Agora xa tes o teu ficheiro de clave pública en /home/usuario/.ssh/id_dsa.pub.

 
trasno/clave_ssh.txt · Última modificación: 2008/04/05 17:58 por unho
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki