Guía para a tradución de documentación

Introdución

Para traducir un documento deberías avisar (e seguramente suscribirte, pero isto é opcional) primeiro na nosa lista de correo, por se alguén xa o está a facer. Escribe tamén á lista para pedir máis información ou calquera outra cousa que se che ocorra. Cando remates tenta envialo a@ coordinador@ axeitad@ por correo privado ou o método acordado, non o envíes nunca directamente á lista de correo. O teu documento publicarase de contado no noso proxecto, e poucos días despois estará dispoñible automaxicamente no LDP, os seus espellos e poida que tamén nalgunhas distribucións.

As recomendacións sobre estilos e formatos nos documentos é moi variable. Por exemplo non ten nada que ver unha páxina do manual cunha de info, e ningunha destas dúas ten tampouco nada que ver con HOWTOs e guías, que adoitan estar en HTML, texto plano, PostScript, ... Ademais disto, os documentos de tipo guías, HOWTOs e FAQs non están sempre nos mesmos formatos, e incluso a apariencia no caso de que estea nos mesmos formatos non é sempre idéntica.

Por este motivo, e tamén porque o traballo no campo da documentación non é moi activo ultimamente, non temos ningún estándar oficial ou oficioso. Así que seguramente o mellor é que collas varios documentos do tipo do que o queres facer/traducir ti, compares e decidas. No HOWTO Index hai varias recomendacións neste aspecto, que se ben están pensadas para escribir novos HOWTOs tamén é valido en parte para traduccións.

Temos sen embargo por costume engadir un apéndice con información sobre este proxecto. O modelo pódelo baixar con este enlace, está en formato HTML. Lembra adaptar os enlaces, título e demais para o teu documento, e modificar o resto da estructura (índice, enlaces desde o último capítulo/apéndice do orixinal, etc) no caso de que estea en HTML. Loxicamente no caso doutros formatos terás que modificalo para seguir o formato que uses.

Finalmente lembra que moitos documentos teñen licencias restrictivas e tes que obter por exemplo o permiso do autor para poder traducilo, ou que se manteña o nome e enderezo electrónico do autor e sitio onde conseguir o orixinal. Non publicaremos por suposto documentos sen cumprir os requerimentos.

Variantes

GUÍAS

Aínda que temos máis guías que as do LDP só explicamos estas porque as outras poden ter contidos moi variables. As guías do Proxecto de Documentación de Linux (Linux Documentation Project, LDP) son documentos normalmente bastante extensos (por riba das 100 páxinas, imprimido cun tamaño de letra normal en folios DINA4), que tratan tamén sobre temas moi amplos.

Exemplos poden ser a guía de Instalación e Comezo con Linux, a guía do Administrador de Redes, a guía do Programador, ...

Adoitan estar en case todos os formatos que están explicados máis abaixo.

HOWTO

Os documentos tipo HOWTO do Proxecto de Documentación de Linux (Linux Documentation Project, LDP) son documentos de lonxitude moi variable pero que normalmente tratan só dun aspecto moi específico, como pode ser o sistema X Window, cómo ter son no teu computador ou a integración pacífica de varios sistemas operativos na mesma máquina.

Hai dentro deste mesmo tipo os subtipos HOWTO e mini-HOWTO, que non teñen grandes diferencias nin hai unha maneira clara de clasificalos; pero como poderás intuír, os mini-HOWTOs adoitan ser máis curtos e/ou tratan de temas máis específicos.

Adoitan estar en case todos os formatos que están explicados máis abaixo. Formatos dos documentos HTML: HyperText Markup Language, o formato no que atopas as páxinas web. Úsase normalmente para ler (en liña ou non). Adoita estar repartido en varios ficheiros, aínda que ás veces aparece todo o documento no mesmo ficheiro.

HTML.tar.gz: este non é nada máis que o anterior pero empaquetando todos os ficheiros individuais nun arquivo tar, e comprimido co gzip.

SGML: Standard Generalized Markup Language. Este é o formato base no que están escritos a maioría dos documentos do LDP (agás as páxinas man), porque coas ferramentas axeitadas convértese o documento ao resto dos formatos.

TXT: simple texto plano. Neste formato o documento adoita estar nun só ficheiro, ás veces comprimido co gzip.

DVI: DeVice Independent, un só ficheiro preparado para imprimir.

PS: PostScript, un só ficheiro listo para imprimir directamente nalgunhas impresoras que soportan o estándar do desmo nome.

PDF: Portable Document Format, un formato como outro calquera, tamén usado case sempre para imprimir directamente o documento desde un único ficheiro.

Data de anovación: Xuño-2005

 
trasno/docu.txt · Última modificación: 2007/01/10 20:50
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki