Dalle

De Proxecto trasno

  • Descrición: Dalle é un conxunto de librerías e programas para traballar con arquivos cortados por diversas aplicacións.
  • Páxina web: Dalle
  • Traducido por: Leandro Regueiro
  • Última versión traducida: svn do 26 de febreiro de 2008.

Páxina con información para as traducións

Vistas
  • Artigo
  • Conversa
  • Ver o código fonte
  • Historial
Ferramentas persoais
  • Rexistro
Caixa de ferramentas