DeVeDe

De Proxecto trasno

DeVeDe é un programa que permite crear video DVD e y CD, aptos para un reproductor doméstico, a partir de case calquera conxunto de ficheiros de vídeo, en calquera formato reproducible por Mplayer. A gran vantaxe sobre outras utilidades é que só depende de Mplayer, Mencoder, DVDAuthor, VCDImager e MKisofs (bueno, e de Python, PyGTK e PyGlade), polo que as súas dependencias son pequenas.

Traductor: Miguel Anxo Bouzada Última versión traducida: 3.15.2

Sitio web: Páxina oficial de DeVeDe

Vistas
  • Artigo
  • Conversa
  • Ver o código fonte
  • Historial
Ferramentas persoais
  • Rexistro
Caixa de ferramentas
  • Páxinas que ligan con esta
  • Cambios relacionados
  • Páxinas especiais
  • Versión para imprimir