Grupos de traballo

De Proxecto trasno

Parte dos grupos de traballo, tanto de proxectos importantes como os que traducen pequenos aplicativos illados, teñen a súa páxina no sitio principal do Proxecto Trasno (mirar a sección «Proxectos de tradución» do panel lateral no sitio web do Proxecto Trasno.)

Índice

Principais grupos de traballo:

Distribucións Linux

Contornos de escritorio

Free Translation Project

Aplicativos ofimáticos

Aplicativos multimedia

Ferramentas gráficas / Deseño

Ferramentas de desenvolvemento

Outras traducións

Xestores de xanelas e de ficheiros

Navegadores web

Varios

Traducción de documentación

Ferramentas persoais