MonoDevelop

De Proxecto trasno

 • Descrición: IDE de programación para C#.
 • Páxina web: MonoDevelop
 • Traducido por: Ignacio Casal Quinteiro
 • Última versión traducida: Tradución da versión svn do día 08-04-2007

Para enviar a tradución, envíase por medio da lista de distribución ou ben por medio do bugzilla.

Vistas
 • Artigo
 • Conversa
 • Ver o código fonte
 • Historial
Ferramentas persoais
 • Rexistro
Caixa de ferramentas
 • Páxinas que ligan con esta
 • Cambios relacionados
 • Páxinas especiais
 • Versión para imprimir