Trasnada 11.0

De Proxecto trasno

Índice

Descrición

Evento rotatorio para o avance na coordenación dos proxectos de localización ao galego, toma de decisións e mellora das traducións. Cunha área aberta de formación para novos tradutores e demostración de equipos localizados. Este evento é repetición do celebrado no 2010 e pretende asentarse como o escaparate da localización galega ao público xeral e colectivos particulares, como tradutores profesionais ou mestrado.

Publico obxectivo e impacto

Preténdese que o acto teña dúas dimensións: unha pública e outra propia da comunidade. En canto á dimensión pública do evento, preténdese ofrecer dúas cousas:

 • formación en localización, que forneza dos suficientes coñecementos aos asistentes como para poder comezar a localizar coa comunidade
 • facer unha demostración de aplicativos localizados, que poida interesar a colectivos con necesidade de equipos galeguizados ou con soporte multilingüe

Lugar e Data

 • Sábado 28 de Maio
 • Casa da Xuventude de Ourense: http://www.casaxou.com/ situada na rúa Celso Emilio Ferreiro, 27
 • Hai dispoñibles dous espazos na Casa:
  • Espazo 1. Sala 4
  • Espazo 2. Sala de Audio e Vídeo

Xantar

 • Comerase n'A Rula. r/ Avenida da Habana, nº 18. Ourense.
 • Menú do día (A elixir entre 4 primeiros, 2 segundos, unha carne ou un pescado. Postre e café).

Programa

Sesión de Mañá

 • Destinada a: tradutores e interesados na terminoloxía informática
 • Lugar: Sala 4º, Casa da Xuventude
  • 10:00 Apertura da Xornada
  • 10:15 Preparación da sesión terminolóxica
  • 11:30 Asemblea Xeral Ordinaria da AC Proxecto Trasno
  • 14:00 Descanso para comer

Sesión de Tarde

Espazo 1

 • Lugar: Sala 4º, Casa da Xuventude
 • Destinada a: tradutores e interesados na terminoloxía informática
  • 16.30 Sesión de terminoloxía (cont.)
  • 18:00 Hackmeeting: Sesión de coordinación de equipos de tradución e traballo en proxectos específicos.
  • 20:00 Peche da sesión

Espazo 2

 • Lugar: Aula de Vídeo, Casa da Xuventude
 • Destinada a: público xeral
  • 16:30 "11 anos de Proxecto Trasno" - Relatorio sobre que é o proxecto e que fai e cal foi a súa historia nesta última década de traballo inenterrompido
  • 17:30 "Introdución á tradución de software libre" - obradoiro teórico práctico sobre localización ao galego.
  • 19:00 Sorteo dun agasallo tecnolóxico basado en ferramentas libres a un dos asistentes. Haberá outros agasallos para todos os asistentes.
  • 20:00 Peche da xornada

Actividades

Asemblea da AC Proxecto Trasno

 • Lectura e aprobación, se proceder, das actas da asemblea anterior
 • Revisión das contas do 2010
 • Lectura da Orde do día
 • Aplicación da orde do día

Discusión de terminoloxía

Cuestións de estilo a debater ao comezo

 • Terminación en -bel/-ble
 • dende/desde
 • Os nomes das teclas van todo en maiúsculas ou só a primeira letra: «TAB»/«Tab»?
 • Pechar discusión «complemento» e «engadido» (mirar no gdoc)

Frases feitas

(ficheiro aa_frases_e_estruturas_repetitivas.txt)

 • Exporting the certificate failed.
 • Failed to delete the file.
 • Cannot modify the file.
 • Couldn't open %s.
 • "Could not display help document '%s'"
 • DVD successfully copied
 • Source file updated successfully.
 • Are you sure you want to download the file?
 1. «Ten a certeza»
 2. «Está seguro de que»
 • Error compiling translation file.
 • An error occurred while running
 • "There was an error loading moon image: %s"
 • Resource cannot be locked
 • Lock removed.
 1. «Bloqueo eliminado»
 2. «Eliminouse o bloqueo»
 • Sorry, but you need to send a POST request.

Lista de termos a discutir

 • firewall
 • password
 • update/upgrade/downgrade (verbo e substantivo)
 • encrypt/encryption/decrypt/decryption
 • username/user name/login name/login/log in/log off/logon/log on/logout/log out/sign in/sign off/sign on/sign out/sign up/register/create account
 • backend/frontend
 • applet (varios ambitos: miniaplicativo vs trebello)
 • clipboard
 • gradient
 • highlight (verbo/substantivo)
 • online/offline (verbo/substantivo)
 • file/archive (verbo/substantivo)
 • Accións sobre as xanelas (maximize, unmaximize, minimize, shade, roll up, ...)
 • Nomes dos menús (file, edit, view, help, tools, window, options, preferences, ...)
 • attach/attachment (no significado de conectar periféricos, p.ex.)
 • detach(enchufar cables, desprender widgets de dock, ¿desasociar unha cousa de outra?)
 • tab(tablature) (para rematar con «tab»)
 • abort/cancel
 • about
 • environment
 • removable device
 • delete/remove/erase
 • height/width/length
 • path (trust path/debuxo vectorial/ruta)
 • chat (verbo e substantivo)
 • download/upload (verbo e substantivo)
 • «host»/«computer»/«hostname»
 • case sensitive
 • match case
 • match (verbo/substantivo)
 • port/backport (verbo/substantivo: portaxe e porto) (adaptar?, migrar?)
 • enter (tecla)
 • Nomes de teclas (shift, insert, end, arrow key, ...)

Todos estes termos e máis están en: https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG

Lista de termos sinxelos

Máis en Glosario de termos frecuentes de Trasno -> lista simplificada en https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG

 • empty (verbo/substantivo)
 • history
 • library
 • bookmark (verbo/substantivo)
 • buffer
 • change (verbo/substantivo)
 • close
 • daemon
 • developer
 • development
 • pause (verbo/substantivo)
 • provide
 • provider
 • replace
 • request (verbo/substantivo)
 • occurrence/occurence
 • application
 • disable/enable
 • bold
 • font
 • underline (verbo/substantivo)
 • blog (substantivo)
 • blog/post (verbo)
 • post (substantivo)
 • driver
 • hide/show/print
 • icon
 • initialize
 • initialization
 • launch (verbo/substantivo)
 • launcher
 • item
 • paste
 • landscape/portrait
 • set/reset (verbo/substantivo)
 • preview (verbo/substantivo)
 • view (verbo/substantivo)
 • viewer
 • redo (verbo)
 • undo (verbo)
 • audio/sound
 • skip
 • rename
 • resize (verbo/substantivo)
 • scale (verbo/substantivo)
 • release (verbo/substantivo)
 • retry (verbo/substantivo)
 • rotate
 • query (verbo/substantivo)

Método de resolución

(decídase un método de resolución áxil para cumplir no día do evento)

Deberíanse discutir certas cuestións de estilo (as tres primeiras liñas a discutir), seguida dunha discusión de termos que probablemente sexan problemáticos, para ao final discutir termos que sexan de fácil acordo xa sexa por estar discutidos xa, ou por estar asentados desde hai moitos anos xa (isto é para reducir tensións e aumentar máis rapidamente o tamaño do glosario de consensos).

Curso de introdución á localización

 • Introducción á tradución
  • Conceptos básicos
  • Obradoiro práctico con ferrametas CAT

Ideas

(anotar aquí propostas varias)


Obradoiro de Pology

Pequeno obradoiro práctico de 10 minutos sobre uso de Pology antes da discusión de terminoloxía para que aqueles tradutores que descoñezan a ferramenta ou o seu funcionamento aprendan a usala para mellorar a calidade das súas traducións e aplicar máis rapidamente os consensos terminolóxicos.

Grupos de traballo

Espazos dispoñibles e responsables/asistentes:

 • Espazo O - Rotativo
 • Espazo I - asamblearios e localizadores
 • Espazo II - organización

Difusión & Merchandising

(Todo o tema de cartelería e difusión vaia aqui)

 • Merchandinsing
  • Libro de "Comezar con Ubuntu"
  • DVDs con openSUSE
  • CDs con Ubuntu
  • Trípticos xenéricos de trasno
Ferramentas persoais